CWB Automotive Electronics Co., Ltd.

住所:No.1098, East Xingfu Road,Hongqiao Yueqing Zhejiang,
P.C. 325608
PHO:+86 (577) 6233 8888 / 6233 5511
FAX:+86 (577) 6233 5522
Email:cwb@cwb.com.cn